Live Chat

Pozdrav još jednom! Kako Vam možemo pomoći?

16:01:21

Jeste li vi robot?

16:01:21

Pozdrav još jednom! Kako Vam možemo pomoći?

16:01:21

Jeste li vi robot?

16:01:21
writing indicator

e-bankar kreira poruku...

plus
busy

Žao nam je. Svi bankari su zauzeti. Molimo pokušaj kasnije.

Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja
  • Dokumenti
  • Obavijesti
  • Arhiva dokumenata

19.02.2020

Novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima potrošača – u primjeni od 19. travnja 2020.

Obavještavamo vas da će od 19. travnja 2020. biti u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima potrošača (dalje u tekstu: Opći uvjeti poslovanja).

Novim Općim uvjetima poslovanja dopunjene su i mijenjane odredbe postojećih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima potrošača u dijelu:

1. Nalozi za izvršenje platnih transakcija

U novim Općim uvjetima poslovanja dodana je nova točka 4.1.9. kojom se navode informacije koje Banka pruža korisniku računa kod iniciranja prekograničnih i nacionalnih platnih transakcija koje zahtijevaju preračunavanje valuta. Banka će korisnika računa prije iniciranja takve platne transakcije obavijestiti o naknadama za iniciranje kreditnog transfera, naknadama za uslugu preračunavanja valuta te iznosu kreditnog transfera u valuti računa koji je korisnik računa naveo kao račun terećenja. Neovisno o nacionalnoj valuti primatelja plaćanja te valuti koju upotrebljava primatelj plaćanja, korisnik računa zadavanjem naloga za plaćanje u određenoj valuti potvrđuje da je to ugovorena valuta prekograničnog i nacionalnog kreditnog transfera između njega i primatelja plaćanja te je suglasan da ga Banka obavijesti o iznosu koji se šalje primatelju plaćanja u valuti kreditnog transfera.

Uz naprijed ugovoreno u poslovnici Banke korisnik računa kod davanja svakog pojedinog naloga za prekogranično i nacionalno plaćanje može zatražiti da mu Banka priopći i procijenjeni iznos koji se šalje primatelju plaćanja u nacionalnoj valuti primatelja plaćanja ili u nekoj drugoj valuti.

2. Sklapanje Ugovora o transakcijskom poslovanju pomoću on-line bankarstva putem mobilne aplikacije

Dodana je informacija da ako korisnik prilikom sklapanja Ugovora o transakcijskom poslovanju pomoću on-line bankarstva putem mobilne aplikacije uskrati Banci privolu za obradu biometrijskih podataka, korisnik pod istim komercijalnim uvjetima može sklopiti Ugovor o transakcijskom poslovanju u bilo kojoj poslovnici Zagrebačke banke d.d.

3. Objašnjenje naplate naknade po kunskim i deviznim računima fizičkih osoba

U sklopu novih Općih uvjeta poslovanja u točki 8.1.1. objašnjena je naplata naknade po kunskim i deviznim transakcijskim računima fizičkih osoba - potrošača. Prva mjesečna naknada po kunskim računima počinje se naplaćivati dan nakon što je račun ugovoren/aktiviran. Prva mjesečna naknada po deviznim računima počinje se naplaćivati mjesec dana nakon što je račun ugovoren/aktiviran. Svaka sljedeća naknada po kunskim i deviznim računima nadalje se naplaćuje na isti datum kao i u prethodnom mjesecu.

Informacije o navedenim izmjenama dostupne su i u poslovnicama Zagrebačke banke d.d. i na besplatnom infotelefonu 0800 00 24.

Obavijest o donošenju novih Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima potrošača – primjena od 19. travnja 2020.

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima potrošača - primjena od 19. travnja 2020.


29.11.2019

Izmjene naknada po uslugama platnog prometa i kartičnog poslovanja za fizičke osobe - od 15. prosinca 2019.

Od 15. prosinca 2019. primjenjuju sljedeće izmjene u naknadama koje se odnose na:
•kreditne transfere u inozemstvo u eurima u države članice EU-a i EEA-a (prekogranična plaćanja);
•priljeve iz inozemstva iz država članica EU-a i EEA-a (prekogranični priljevi) u valuti EUR i priljeve iz domaćih banaka u valuti EUR, te
•podizanje gotovog novca debitnim i kreditnim karticama Banke na bankomatima i ostalim isplatnim mjestima u inozemstvu, odnosno u zemljama Europskog gospodarskog područja (prekogranične transakcije).
Detaljne informacije o svim izmjenama dostupne su vam na zaba.hr, u svim poslovnicama Zagrebačke banke i na besplatnom infotelefonu 0800 00 24.

Obavijest o izmjenama naknada za usluge Banke u poslovanju s fizičkim osobama - od 15. prosinca 2019.

23.08.2019

Sve važeće uvjete pogledaj na tabu „Dokumenti“, a ovdje možeš pratiti nove obavijesti i najave.

Sve važeće uvjete pogledaj na tabu „Dokumenti“, a ovdje možeš pratiti nove obavijesti i najave.